3F-1, No. 168, XinHu 3rd Road, Taipei 114, Taiwan
TEL : +886 2 87916603
FAX : +886 2 87916623
E-mail : sales@hanma.com.tw
 
No. 13, Sung Kiang South Road, Zhongli Industrial Park.
Zhongli City, Taoyuan County 320, Taiwan
TEL: +886 3 4611552
FAX : +886 3 4611556
E-mail : sales@hanma.com.tw